Stopplaats 't Vrijersstraatje

Podcast

door Lieven Vanlerberghe

Gevoelskloof

Je wordt te vaak bekeken en beoordeeld over wat je al dan niet hebt op financieel vlak, terwijl je krachten op andere vlakken heel vaak niet gezien worden. Je wordt beoordeeld op je buitenkant en wat mensen dus zien. Met je gekwetste binnenkant wordt heel vaak geen rekening gehouden.

Enkele voorbeelden waardoor mensen via jouw buitenkant kunnen zien dat je in armoede leeft zijn: er is geen geld om aan vrijetijdsbeleving te doen voor jezelf en/of de kinderen, je werkt in laagbetaalde sectoren met moeilijke werkuren, je woont in een sociale woning of een achtergestelde buurt, je hebt vaak begeleiding op verschillende levensdomeinen, je kan je kinderen op schoolvlak niet de mogelijkheden bieden die je zou willen, ...

Enkele voorbeelden van de gevoelens die jij door het leven in armoede in jouw binnenkant meedraagt zijn: je bent vaak moedeloos omdat je het gevoel hebt dat er toch nooit iets verandert, je ervaart overal uitsluiting en hebt hierdoor het gevoel dat je er niet bij hoort, je kijkt negatief naar jezelf en gaat er van uit dat je toch niks kan, je schaamt je omdat je je kinderen niet kan geven wat nodig is om erbij te horen of de richting te studeren die ze willen, ...

Hoewel mensen veel vaker jouw buitenkant dan jouw binnenkant zien, zijn deze twee toch onlosmakelijk verbonden met elkaar en beïnvloeden ze ook elkaar.

Vanuit 't Kringske proberen we samen met de leden de samenleving bewust te maken van zowel de binnenkant als de buitenkant van armoede. We proberen vooroordelen te doorbreken door aan te tonen dat het ook anders kan. Op vormingen wordt de buitenkant en binnenkant ook altijd geschetst met voorbeelden hierover.

Ook intern gaan we hiermee met de leden aan de slag. We bespreken de gevoelens en vooroordelen rond het leven in armoede en wat dit doet met de mensen. We proberen hen ook uit te leggen dat dit allemaal samenhangt en hoe bepaalde patronen eventueel kunnen doorbroken worden. Zo ondersteunen we volop leden die terug gaan studeren, die na lange tijd opnieuw relaties durven aangaan, die hulp durven vragen, ...

Kunstwerk

Nekvel

Het kunstwerk op deze plaats werd gemaakt door graffiti-artiest Nekvel. Onze leden en Nekvel brainstormden een namiddag over hoe het voelt om effectief in de schoenen van mensen in armoede te staan. De schoenen verwijzen naar Izegem als de schoenenstad maar leggen ook de link naar fast fashion. In plaats van 'These shoes are made for walking' is het 'These shoes are made by who?'. Bijna niemand draagt vandaag schoenen die niet door lage loonarbeid gemaakt zijn. Zeker mensen onder de armoedegrens dragen veel vaker schoenen en/of kledij die gemaakt zijn door mensen die het nog moeilijker hebben.

Historische omkadering

We staan aan de achterzijde van de school Instituut de Pélichy, deze school is een onderdeel van de scholengroep PRIZMA.

De familie De Pélichy is in Izegem heel belangrijk geweest voor de opstart en uitbouw van het onderwijs in Izegem. Zowel de campus IdP als de campus college in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan zijn ontstaan onder de impuls van EH Jozef de Pélichy. De naam van de scholen verwijst hier nog steeds naar. Ze startten de scholen op omdat ze het belangrijk vonden dat alle kinderen naar school konden, dus ook de kinderen van mensen in armoede. Ook toen beseften ze al dat onderwijs een belangrijke schakel is in de bestrijding van armoede en dat alle kinderen, ongeacht hun thuissituatie, alle kansen moeten krijgen in het onderwijs.

We staan hier ook met een reden aan één van de scholen van scholengroep PRIZMA. De scholengroep is enkele jaren geleden met de werkgroep 'Kansen' gestart, toen nog onder de naam "Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen". Via deze werkgroep probeert de scholengroep ervoor te zorgen dat hun scholen een plaats zijn waar met iedereen rekening gehouden wordt. Zo zetten ze heel sterk in op duidelijke en verstaanbare communicatie met de ouders, duidelijke facturen en openheid tussen de ouders en de school.