Stopplaats Cyriel Tangheplein

Podcast

door Lieven Vanlerberghe

Vaardigheidskloof

Je hebt vaak een tekort aan vaardigheden op alle levensvlakken om in onze samenleving te overleven, vaak omdat je dit thuis niet of anders bent aangeleerd.

Dit kan naar boven komen op allerlei verschillende vlakken. Zo kan je het moeilijk hebben met de meer praktische zaken zoals het huishouden, administratie of geldbeheer. Je kan het ook evengoed moeilijk hebben met communiceren, (liefdes)relaties onderhouden, opvoeding van je kinderen, ... . Je hebt bv. andere opvoedingsgewoontes dan mensen niet in armoede, wat daarom niet altijd slechte gewoontes zijn.

Je hebt natuurlijk wel je levenservaring, je kan het zelfs levenswijsheid noemen. Deze ervaring wordt in onze maatschappij jammer genoeg nog te weinig begrepen of gewaardeerd, terwijl deze levenservaring wel een sterkte is voor mensen in armoede.

Je hebt hierdoor heel vaak het gevoel dat je zeker mee wil in deze samenleving maar dat je het gewoon niet kan door een tekort aan vaardigheden.

Vanuit onze werking blijven we de leden helpen om hun stem te vinden.

We doen dit via interne vormingen die gegeven worden aan de leden. Dit kan gaan over hoe je een aanvraag voor tegemoetkoming kan indienen, dit kan ook gaan over de werking van een bepaalde dienst. Vaak komen andere diensten zichzelf voorstellen in onze werking, waarbij ze dan ook zelf aan de leden vertellen hoe en waarvoor mensen een beroep kunnen doen op de dienst.

Dit zorgt ervoor dat de leden meer kennis vergaren over wat allemaal kan en mogelijk is.

Vanuit 't Kringske ondersteunen we ook vaak de mensen in het zetten van de eerste stappen naar en in eventuele hulpverlening. Zo kunnen we altijd mee op een eerste bezoek in een stadhuis, een bibliotheek, een dienstencentrum, bij een advocaat,… , en maken hiermee de kloof iets kleiner voor hen.

Kunstwerk

Het kunstwerk op deze site werd vorig jaar tijdens onze actie voor de Wereldverzetdag tegen Armoede gemaakt op onze activiteit op de Melkmarkt. Samen met bezoekers beeldden we via klei uit waarop we dachten als we het thema 'Kloven Overbruggen' hoorden. Deze werkjes werden afgebakken in 't Venster en kan je vandaag in de glazen kasten op dit plein vinden.

Historische omkadering

Op deze plaats stond vroeger ooit de grote schoenenfabriek van de familie Tanghe. In 1970 brandde deze fabriek volledig uit en werd nooit meer heropgebouwd. Hierdoor vielen vele mensen zonder werk en dus zonder inkomen.

Het verhaal van de schoennijverheid was niet altijd een succesverhaal. Er was ook vaak uitbuiting. De dames die in de industrie werkten moesten hun eigen machines, naald en draad en ander materiaal kopen. Dit werd afgehouden van hun loon. Ze moesten 10 à 12 schoenen per dag maken om een degelijk inkomen te hebben. Er was weinig tijd voor het huishouden waardoor kinderen vaak moesten helpen. Ook vandaag de dag zien we dit nog soms bij mensen in armoede.

Er waren ook wel periodes van vooruitgang in de borstel- en schoenindustrie. Zo merkte Eduard Deryckere op dat borstels ook van goedkoper materiaal konden gemaakt worden zoals kokos in plaats van dierlijk haar. Dit zorgde voor een heropleving van de borstelindustrie

Paul De Coene zorgde dan weer voor vooruitgang in de schoenenindustrie door rond 1880 machines te introduceren.

Vandaag de dag zien we de invloed van de werkomgeving nog steeds bij mensen in armoede. De ouders werken veel en vaak op onregelmatige werkuren. Hierdoor moeten de kinderen vaak hun steentje bijdragen door te helpen in het huishouden, te zorgen voor broertjes en/of zusjes,...