Stopplaats Zwembad

Podcast

door Lieven Vanlerberghe

Positieve krachtenkloof

Je wordt te vaak bekeken om wat je al dan niet hebt op financieel vlak. Hierdoor vergeten anderen soms om te kijken naar de krachten die je hebt. Je hebt ook vaak heel creatieve manieren gevonden om met dingen om te gaan. Hierdoor zie je veel vaker de mogelijkheden van situaties, terwijl mensen niet in armoede dit minder zien.

Vanuit onze werking proberen we mensen in hun kracht te zetten en helpen we hen te zien wat ze allemaal wel kunnen. We proberen hen hun eigen sterktes te laten zien. In onze vereniging doet hun mening er ook echt wel toe. Er worden geen beslissingen omtrent de werking genomen zonder dat zij hierover hun mening hebben gegeven.

We komen wekelijks samen en de agenda voor deze samenkomst wordt op voorhand opgemaakt met de leden zelf. We hebben ook werkingen rond de thema's die de leden zelf aanbrengen. Voor deze wandeling werden ook alle aspecten ervan samen met hen uitgewerkt.

We betrekken onze leden in elk deeltje van onze werking: ze geven mee vormingen omtrent armoede, we maken samen de werkingsagenda op en ze zetelen mee in onze Raad van Bestuur.

We motiveren en ondersteunen onze leden om meer in zichzelf te geloven en om hierin ook stappen te durven zetten.

Dit alles doen we omdat de mensen hun eigen krachten zouden leren zien, ervaren dat ze wel sterk zijn en goed genoeg zijn om gehoord te worden.

Kunstwerk

Het kunstwerk op deze stopplaats is samen gemaakt door de leden van 't Kringske en de bewoners van 't Venster (onderdeel van VZW Unie-k). De nestkastjes zijn geschilderd tijdens groepsmomenten in 't Venster met onze leden. Deze nestkastjes tonen de mogelijkheden aan van iedereen, los van welke beperkingen (financieel, emotioneel, fysiek, mentaal,…) mensen soms hebben. Ieder vogeltje heeft zijn nestkastje nodig, net zoals alle mensen ook een veilige plaats nodig hebben waar ze zichzelf kunnen zijn.

De kunstwerken op deze stopplaats vindt u achter het zwembad nabij de tennisvelden. Zie foto voor een plattegrond.

Historische omkadering

Op deze plaats was vroeger de steenbakkerij Vandeputte gevestigd. Van 1860 tot 1950 produceerde men er stenen. De klei werd ter plaatse gevonden, vandaar de grote putten op het terrein. Vanaf 1950 geraakten de gebouwen in verval, de putten werden gebruikt als openlijke stedelijke stortplaats voor huisvuil. Door 'zelfontbrandingen' werd het volume afval in de putten sterk verminderd zodat er terug plaats was voor vers afval. De brandjes in deze 'Putjes Putten' waren alom gekend.

In 1973-1974 werd op deze site het nieuwe zwembad gebouwd, het oude zwembad aan het kanaal moest wijken voor de uitbreiding van het kanaal en de aanleg van de nieuwe brug. De bouw van het sportcomplex zorgde er mee voor dat sport beoefenen voor iedereen toegankelijk werd gemaakt. In een niet zo ver verleden was het beoefenen van sport immers enkel voor de rijkere mensen toegankelijk.

De bouw van het nieuwe sportcomplex en het herinrichtingen van de omgeving van het zwembad heeft er dus voor gezorgd dat het ganse complex voor meer mensen toegankelijk werd, zowel voor mensen in armoede als voor mensen met een beperking.