Stopplaats Herman Roelstraeteplein

Podcast

door Lieven Vanlerberghe

Structurele kloof

De structuren in de maatschappij zijn niet op jouw maat gemaakt. De structuren, wetgeving, rechten en diensten worden gemaakt op maat van mensen niet in armoede. Dit zorgt ervoor dat deze heel vaak weinig tot geen rekening houden met mensen in armoede.

't Kringske is een Vereniging waar armen het woord nemen. In onze werking gaat het dus vaak over het financiële luik in het leven van mensen.

Hierbij merken we vaak dat mensen niet weten waar ze overal recht op hebben of het soms wel weten maar niet weten hoe of waar dit allemaal aangevraagd moet worden. Ze hebben soms ook geen zicht op welke papieren hiervoor allemaal ingediend moeten worden en waar je deze kunt halen. Dit zorgt ervoor dat mensen het vaak moeilijk hebben om financieel de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Wat mensen hierbij kan helpen, is duidelijkheid over waar ze recht op hebben. Ook duidelijkheid en voorspelbaarheid van uitgaven is hier belangrijk.

Wij proberen via themawerkingen, vormingen en verschillende diensten die uitleg komen geven deze kloof te verminderen. We helpen mensen met rechtenverkenning en gaan ook vaak mee de eerste keer dat men op gesprek moet gaan bij een hulpverlener of helpen alles verstaanbaar te maken. Zelf nemen we geen financiële hulpverlening op ons maar verwijzen we door waar nodig.

Vanuit deze werkingen vangen we vanuit mensen in armoede vaak signalen op. Op dat moment is het onze taak om deze signalen te bundelen en hiermee samen met de leden en de betrokken diensten/organisaties/overheden in gesprek te gaan..

Kunstwerk

Piet Duthoit

Het kunstwerk op deze stopplaats is de ladder die gemaakt is door kunstenaar Piet Duthoit. De ladder en de trapjes staan symbool voor het hogerop willen geraken, weg van de diepte. Dit is wat mensen in armoede ook willen. Alleen is het niet altijd evident om de stappen te nemen, al zeker niet zonder voldoende ondersteuning en hulp van anderen.

Historische omkadering

We bevinden ons op het Herman Roelstraeteplein.

Op deze site was vroeger het borstelbedrijf Bourez-Kesteloot gevestigd. Na de verhuis van het bedrijf bleef de site lange tijd verlaten. Het stadsbestuur wilde die terug opwaarderen. Hiervoor liet men de architecten Dirk Moerman en Patrick Roobrouck het eerste Izegemse inbreidingsproject, waar gebouwd wordt binnen bestaande bebouwing, ontwerpen. Ze zorgden voor een strakke bebouwing rond een centraal pleintje, met in het midden een kunstwerk van Patrick Vandoorne.

Het pleintje werd als eerbetoon vernoemd naar Herman Roelstraete. Hij werd in 1950 de eerste directeur van de Izegemse muziekschool en zou er directeur blijven tot 1977. In Izegem was hij dirigent van de Koninklijke Koor- en Orkestvereniging, hij richtte een cursus Gregoriaans in in de muziekacademie waaruit later het mannenkoor Scola Cantorum Cantemus Domino zou groeien, hij hielp mee de koorafdeling van de volksdansvereniging Die Boose oprichten en was er ook vaak gastdirigent. Ook buiten Izegem was hij heel actief.

Hier vlakbij loopt ook de spoorweg, aangelegd in 1846. Dit werd ook de 'Droge broodroute' genoemd omdat wie meewerkte aan de aanleg van de spoorweg per dag net genoeg verdiende om 1 brood te kopen.