Gedicht

Stop wat je weet weg.

Staar niet meer in de spiegel.

Open het raam en kijk naar buiten

voorbij de marge.


Zie, het is anders.


Het grijpbare glipt soms weg.

Twee plus twee is dikwijls vijf

of zes, of veel , of niets.

Recht is vaak on-recht.

Ontkrom het, want sommigen zijn

niet meer gelijk dan anderen.


Vincent Vandommele


Verder naar de volgende stopplaats.